Diagnostyka neurologiczna

Elektroencefalografia EEG

1
Elektroencefalografia to metoda diagnostyczna służąca badaniu aktywności bioelektrycznej mózgu. Jest to metoda nieinwazyjna i powszechnie stosowana na świecie w celu diagnozowania stanu pacjentów cierpiących na schorzenia neurologiczne. Na całej głowie pacjenta rozmieszcza się elektrody rejestrujące zmiany potencjału elektrycznego skóry będące bezpośrednim wynikiem aktywności elektrycznej kory mózgowej. Sygnały te są następnie wzmacniane i odpowiednio przetwarzane, aby w końcu przedstawić je w formie wykresu ukazującego aktywność mózgu w określonych okolicznościach. Elektroencefalografia jest szczególnie przydatna lekarzom przy stwierdzaniu śpiączki i śmierci mózgowej człowieka.

Ultrasonografia dopplerowska tętnic

5
Ultrasonografia dopplerowska umożliwia badanie przepływu krwi przez tętnice i inne naczynia krwionośne za pomocą fal ultradźwiękowych. Fale te emitowane są przez nadajnik, następnie penetrują w głąb tkanek i odbite wracają. Na podstawie fal odbitych urządzenie generuje na ekranie obraz przedstawiający szybkość przepływu krwi. Na podstawie analizy tego obrazu neurolog jest w stanie stwierdzić, czy nie mają miejsca jakiekolwiek nieprawidłowości w ukrwieniu mózgu. W przypadku powstawania zatorów i zwężeń w naczyniach krwionośnych przepływ krwi będzie spowolniony, co pozwoli lekarzowi postawić diagnozę, która może pacjentowi uratować życie, ponieważ zatory naczyń krwionośnych głowy mogą prowadzić do powstania wylewu krwi do mózgu, który jest bardzo niebezpieczny dla życia i zdrowia.

Tomografia komputerowa

4
Tomografia to metoda badawcza pozwalająca na uzyskanie obrazów przekrojowych wnętrza organizmu. W tej metodzie wykorzystywane są promienie rentgenowskie. Tomograf wykonuje serię zdjęć rentgenowskich badanego organizmu z różnych kierunków na tej samej osi, które następnie składane są w całość tworząc obraz dwu- lub trójwymiarowy. Metoda ta jest dokładniejsza od klasycznego prześwietlenia organizmu, ponieważ pozwala na obejrzenie pełnego przekroju, z każdej strony, podczas gdy prześwietlenie daje zdjęcie tylko z jednego kierunku. Tomografia komputerowa daje możliwość neurologowi na przykład zlokalizowania miejsca powstania wylewu krwi do mózgu albo guza, który na zwykłym zdjęciu rentgenowskim nie byłby możliwy do precyzyjnego znalezienia.

Rezonans magnetyczny – MRI

3
Rezonans magnetyczny to metoda obrazowania stosowana szeroko w medycynie podobna do tomografii komputerowej. W tej metodzie wykonuje się również zdjęcia przekrojów ciała człowieka, jednak powstających na innej zasadzie. Wykorzystuje się tu rezonans cząsteczek wodoru zawartych w wodzie, która przecież stanowi większość objętości ludzkiego ciała. Każda komórka zawiera odpowiednią ilość wody, w związku z czym na obrazie uzyskanym w wyniku badania różnym kolorom odpowiadają różnego typu komórki. Metoda ta pozwala na lokalizowanie wylewów, komórek nowotworowych, a także między innymi na określenie rozmiarów narządów wewnętrznych. Dla polepszenia jakości obrazów stosuje się dodatkowy środek chemiczny, który wstrzyknięty do krwiobiegu powoduje wyostrzenie obrazu rezonansu.

Angiografia

2
Angiografia to badanie służące obserwacji funkcjonowania naczyń krwionośnych. Do badanego obszaru podawany jest dożylnie środek kontrastujący charakteryzujący się odpowiednimi właściwościami radiologicznymi. Następnie za pomocą aparatu rentgenowskiego obserwuje się w czasie rzeczywistym przepływ krwi przez badane naczynia krwionośne w celu zidentyfikowania ewentualnych nieprawidłowości ich pracy takich jak na przykład zwężenie blokujące przepływ krwi albo wylew.