Czym jest stwardnienie rozsiane?

Stwardnienie rozsiane to choroba układu nerwowego polegająca na jego stopniowej demineralizacji i rozkładzie włókien nerwowych. Najczęściej dotyka osoby młode, w wieku od dwudziestu do czterdziestu lat.

Nazwa choroby bierze się z rozsiania umiejscowienia choroby w całym ciele oraz rozwleczenia jej w czasie. W ciągu życia chorego następują bowiem naprzemiennie okresy znacznego polepszenia, ale także dużego pogorszenia.

Według aktualnie obowiązującej tezy wśród neurologów panuje przekonanie, że choroba ta ma charakter autoimmunologiczny, czyli układ odpornościowy chorego atakuje własny organizm uznając go za wroga, którego należy unieszkodliwić.

Główne objawy stwardnienia rozsianego mają charakter neurologiczny i obejmują problemy z utrzymaniem równowagi, stopniową utratę czucia i panowania nad kończynami, spadek siły mięśniowej.