Szkolenia, kursy, sympozja

Staże doskonalące:

 1. 2008 – Ukończone szkolenie podnoszące kwalifikacje w zakresie opisu i oceny badań elektroencelograficznych w Ośrodku Kształcenia Medycznego ELMIKO 20.12.2008 Egzamin z umiejętności opisu i interpretacji zapisów EEG wieku rozwojowego i dorosłych.
 2. 2009 – indywidualne szkolenie licencyjne w zakresie EEG dziecięcego – Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie
 3. 2013 – Szkolenie w zakresie neurofizjologii – EEG dorosłych – Katedra i Klinika Neurologii w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 
 4. Stwardnienie rozsiane – programy lekowe I i II linia – Klinika Neurologii Kraków
 5. Stwardnienie rozsiane – programy lekowe I linia – Oddział Neurologii Szp. S. Żeromskiego w Krakowie
 6. 2017/2018 – Studia podyplomowe w zarządzaniu jednostkami ochrony zdrowia na Wydziale Nauki o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 7. 2018 – uzyskanie licencji w zakresie wykonania i interpretacji badań EEG dorosłych

Udział w kursach i sympozjach:

 1. 22.03.2000 – Kurs w zakresie zaawansowanego postępowania w stanach zagrożenia życia. Kraków
 2. 5-6, 12-13.06.2002 – Warsztaty Kardiologiczne. Kraków
 3. 25-27.06.2002 – Bóle głowy dla lekarzy praktyków. Kraków 
 4. 1,3.07.2003 – Depresja dla lekarzy praktyków. Kraków
 5. 08.05.2004 – I krajowa Konferencja Szkoleniowa PTN Postępy w neurologii. Warszawa
 6. 04.06.2004 – Konferencja naukowo-szkoleniowa na temat spastyczności. Kraków
 7. 15.10.2004 – Zwężenia tętnic łuku aorty. Metody diagnostyczne i lecznicze. Kraków
 8. 22-23.10.2004 – Postępy w diagnostyce i leczeniu chorób mięśni. Białowieża
 9. 20.11.2004 – IX konferencja naukowo-szkoleniowa. Psychospołeczne aspekty padaczki. Kraków
 10. 5.03.2005 – Nowe perspektywy leczenia udaru mózgu. Warszawa
 11. 08.04.2005 – Współczesne problemy farmakoterapii bólu. Kraków
 12. 23.04.2005 – Konferencja naukowo-szkoleniowa. Interna w praktyce lekarskiej. Kraków
 13. 5-7.01.2006 – Ogólnopolska konferencja naukowo-szkoleniowa. Choroby rdzenia kręgowego. Kraków
 14. 16.05.2006 – Konferencja naukowo-szkoleniowa. Obrazowanie funkcji i struktury mózgu. Kraków
 15. 05.12.2006 – Warsztaty. Zasady zmiany leczenia przeciwpsychotycznego. Kraków
 16. 14-15.03.2008 – Konferencja naukowo-szkoleniowa. Drżenie. Spektrum kliniczne i możliwości terapeutyczne. Kraków
 17. 3-6.09.2008 – XX zjazd PTN. Wrocław
 18. 01.07.2008 – Polineuropatria-patogeneza i metody leczenia. Kraków
 19. 24.03.2009 – Nowe leki przeciw psychotyczne. Praktyczne strategie zmiany leczenia. Kraków
 20. 03.07.2009 – Konferencja naukowo-szkoleniowa. Nowe leki i wskazania w neurologii. Kraków
 21. 09.10.2009 – Konferencja naukowo-szkoleniowa. Etyczne aspekty transplantacji. Kraków
 22. 14-16.10.2010 – IX Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurofizjologii Klinicznej. Przydatność kliniczna badań elektrofizjologicznych we współczesnej medycynie. Kraków
 23. 5-6.11.2010 – Konferencja naukowo-szkoleniowa. Neuropsychiatryczne aspekty chorób zwyrodnieniowych mózgu. Kraków
 24. 20.11.2010 XVII – Konferencja naukowo-szkoleniowa. Psychospołeczne aspekty padaczki. Kraków
 25. 14-16.01.2011 – Kurs w zakresie USG naczyń. Kraków
 26. 9-10.03.2012 VIII – Konferencja szkoleniowa. Od farmakoterapii do interwencji zabiegowych. Warszawa
 27. 20.10.2012 – Sympozjum naukowo-szkoleniowe. Neurologia 2012. Standardy postępowania. Najnowsze doniesienia. Kraków
 28. 8-9.03.2013 IX – Krajowa konferencja szkoleniowa. Choroby neurologiczne u młodych dorosłych. Warszawa
 29. 23.04.2013 – Konferencja naukowa Serce i Mózg. Choroby naczyniowe serca i mózgu. Różnice i podobieństwa. Warszawa
 30. 13-14.09.2014 – XI Dni Neurologii Praktycznej – Neuro Update 2013. Warszawa
 31. 22-24.05.2014 – Epileptologia, Warszawa
 32. 29-31.05.2014 – Toksyna botulinowa w neurologii, Gdańsk
 33. 6-7. 03.2015 – Warszawa Neurologia 2015 XI Krajowa Konferencja Szkoleniowa
 34. 13-14.03.2015 Łódź Konferencja Stwardnienie rozsiane
 35. 18-25.04.2015 – Waszyngton USA Amerykańska Akademia Neurologiczna
 36. 29-30.05.2015 – Warszawa XIII Dni Neurologii Praktycznej – Neuro Update 2015
 37. 10-11.06.2016 – Warszawa XIIV Dni Neurologii Praktycznej – Neuro Update 2016
 38. 25.10.2016 – Kraków – Neuromodulacja w neurologii
 39. 21.01.2017 – Kraków – Diagnostyka obrazowa w codziennej praktyce neurologicznej
 40. 3-4.03.2017 Warszawa – XIII konferencja szkoleniowa Od tradycyjnych po innowacyjne metody leczenia
 41. 24-27.06.2017 – 3rd Congress of the European Academy of Neurology
 42. 17-19.05.2018 Warszawa – VIII Kongres PTN na temat padaczki
 43. 16-17.11.2018 Zakopane – IV Ogólnopolska Konferencja – Pułapki w Neurologii
 44. 16-17.05.2019 Warszawa – Konferencja Polskiego Towarzystwa Epileptologii
 45. 24-25.10.2019 – 8 MS Experts Meeting
 46. 16.11.2019 – Szkolenie praktyczne z zakresu diagnostyki i różnicowania bólów głowy oraz podawania toksyny botulinowej typu A w profilaktyce migreny przewlekłej
 47. 6-7.12.2019 Changing Perspectives on the MS (Multiple Sclerosis) Patient Journey, Frankfurt, Germany

Członkostwo i udział w organizacjach

 1. Polskie Towarzystwo Neurologiczne
 2. Polskie Towarzystwo Neurofizjologii Klinicznej